Aanbod trainingen

Voordat een training of coaching start vindt een gesprek tussen de coach en ouders/verzorgers/verzorgers plaats. Dit kan telefonisch, daar zijn geen kosten aan verbonden. Als hieruit blijkt dat een training of coaching kan helpen wordt een intakeformulier ingevuld. Hierna vindt een gesprek plaats al naar gelang de problematiek of de hulpvraag. De intake met het kind doe ik één op één vanaf vier jaar en kijkend naar ouders/verzorgers en kind. Als kinderen jonger dan drie jaar zijn dan is ‘meestal’ een van de ouders/verzorgers bij de intake aanwezig. Naar aanleiding hiervan kan ik zien wat voor training het kind en ouders/verzorgers gaat helpen. Bij de trainingen staat het aantal minimum sessies genoemd. In de praktijk kan het anders uitpakken. Mede omdat ik op maat werk. Dat houdt in dat het coachingstraject korter of langer kan duren. Alles gaat in overleg. Hoe korter de training duurt hoe beter, maar het uitgangspunt blijft: kijken naar wat het kind en de ouders/verzorgers/verzorgers nodig hebben. Evaluatiegesprekken gaan op afspraak. Zo ook de evaluatieverslagen.

Bekijk hier mijn aanbod

 • Ik ben oké

  Ik ben oké

  Speciaal voor (hoog)sensitieve kinderen die beter willen leren omgaan met hun (hoog)gevoeligheid. De training geeft een aanzet om meer reflectie te kunnen toepassen. Meer mogelijkheden te ontwikkelen om je te uiten. Beter leren omgaan met stressmomenten die door de (hoog)sensitiviteit ontstaan. Er is ook een oudertraining waarin ouders/verzorgers handvatten krijgen om met (hoog) sensitiviteit van hun kind om te gaan. Of met de (hoog) sensitiviteit van zichzelf.

  Meer informatie

 • Hearthmath

  Hearthmath

  HeartMath is een methode die kinderen op speelse en verantwoorde wijze ondersteunt bij o.a. toets angst, concentratieproblemen, faalangst, leermoeilijkheden en ADD/ADHD. Via de deze methode leren kinderen op verantwoorde manier emotionele patronen herkennen en leren daar mee om te gaan. Bijvoorbeeld: zonder te blokkeren een toets maken. De trainingen zijn verdeeld in leeftijdscategorieën en is mogelijk vanaf drie tot zestien jaar. Daarnaast is ook een speciaal programma voor pubers. Voor volwassenen geef ik deze training ook. Daarnaast een speciaal programma voor mensen met gewichtsproblemen.

  Meer informatie

 • Ik leer anders

  Ik leer anders

  Voor kinderen die beelddenken, dus anders leren. Met een werkboek worden beelddenkende leerlingen geholpen met leerproblemen door o.a.: informatie op de juiste manier te ordenen, op te slaan en te onthouden.

  Meer informatie

 • Lerenleren

  Lerenleren

  Dit is een programma voor kinderen die beter leren met visuele ondersteuning. Het heeft raakvlakken met de ‘Ik leer anders’ methode en de ‘Matrix’ methode. In deze training leren kinderen leren. In de training worden toetsjes gedaan waardoor leerlingen erachter komen hoe ze leren. Krijgen ze tips om sneller te kunnen leren of onthouden. Er is een programma voor kinderen uit het basisonderwijs en voor kinderen die op voorgezet onderwijs zitten.

  Meer informatie

 • Diagnostisch onderzoek beelddenken:

  Diagnostisch onderzoek beelddenken:

  Wil je weten of je kind een beelddenker is, dan kan ik vanaf acht jaar een diagnostisch onderzoek doen. Dit onderzoek vindt plaats op een ochtend of middag en duurt ongeveer 3 ½ uur. Na het onderzoek volgt een verslag. In het verslag staan ook tips die kinderen gaan helpen in het leerproces en het dagelijks leven. Als je kind in beelden denkt en hij/zij weet dat dan gaat er een wereld voor ze open. Al is het alleen maar het feit dat een ander snapt hoe je leert en je niet dom bent.
 • Team toppers

  Team toppers

  Basisgedachte van de Belbin Team Toppers is inzicht geven in de eigen talenten en die van anderen. Met als insteek: iedereen doet ertoe! De Belbin Team Toppers geeft de jeugd inzicht in hun natuurlijke teamrol(len)? In wat een kind kan betekenen in relatie met anderen? Waar liggen je talenten? Met wie werk je effectief samen? Vragen die zowel kinderen, ouders/verzorgers als begeleiders graag beantwoord zien.

  Meer informatie

 • Rots en Water, of methode A of B

  Rots en Water, of methode A of B

  Zoek je een training voor weerbaarheid dan zijn Rots en Water, of methode A of B goede trainingen. Methode A of B is voor het jongere kind, t/m groep 5 en afgeleid van de Rots en Water. Rots en Water wordt van kinderen van groep 5 ingezet. Deze training wordt individueel of in groepen gegeven. Sommige oefeningen gebruik ik ook in andere trainingen.

  Meer informatie

 • RGM

  RGM

  RGM verweef ik regelmatig in mijn begeleiding aan leerlingen. Het is een oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen gelijktijdig stimuleert. RGM stimuleert coördinatie, concentratie, lezen en spraak, gevoel voor ritme, zelfbewustzijn, balans, geheugen, motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Voor volwassenen is ook een programma, denk aan MS, of Parkinson problematiek. Zie ook:

  Meer informatie

 • Bal-A-Vis-X

  Bal-A-Vis-X

  Naar aanleiding van een tweedaagse training pas ik oefeningen in mijn praktijk van Bal-A-Vis-X toe. Het trainingsprogramma bestaat uit een serie van 300 ritmische oefeningen met speciale zandzakjes en balletjes, terwijl je op een balanceerbord staat. Het programma is geschikt voor mensen van alle leeftijden, van kleuters tot senioren.

  Meer informatie

 • Teken je gesprek

  Teken je gesprek

  Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor kinderen (vanaf ongeveer acht jaar), jongeren en volwassenen. De methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen en wordt ook naaste andere methodes gebruikt.

  Meer informatie

 • Jungle Memory

  Jungle Memory

  Jungle Memory is een online training programma, waarmee kinderen/leerlingen op elke computer, thuis, op school of op de praktijk kunnen inloggen. De training duurt ongeveer 15-20 minuten per keer en in de regel traint men vier maal per week gedurende een periode van acht weken.

  Meer informatie

Over Tis-Oke

Werktijden

 • Maandag 08:30 - 17:30
 • Dinsdag08:30 - 17:30
 • Woensdag 08:30 - 17:30

Contactgegevens

Anita Breetveld-Boots

Castricum

info@tis-oke.nl

0610614693

Social Media

Contactformulier