Wat is beelddenken?

Iedereen wordt als beelddenker geboren. Rond het vierde levensjaar ontstaat bij kinderen onbewust een voorkeur voor het visuele leer- en denksysteem (beelddenken) of het verbale leer- en denksysteem (taaldenken). Dit is gebleken uit een grootschalig onderzoek dat Prof dr Jaap Murre (Universiteit van Amsterdam), in 2010 heeft gehouden. Daaruit bleek ook dat 60% een voorkeur heeft voor beelddenken. Hoe weet je dat je een beelddenker bent? Dat is een kwestie van onderzoeken door te kijken wat de kenmerken zijn. Het hoeft echter niet zo te zijn dat een beelddenker alle kenmerken heeft.

Kenmerken:
 • Ze zijn visueel en ruimtelijk ingesteld en veel minder auditief –digitaal. Anders gezegd: ze denken in beelden en plaatjes en niet in woorden of teksten.
 • Vaak zien ze ineens het grote geheel en overzien ze concepten in één oogopslag. Bepaalde details daarentegen kunnen ze soms missen.
 • Ze doorzien bepaalde verbanden ineens, zo leren ze ook het gemakkelijkst. (door verbanden te leggen)
 • Een woord zien ze als plaatje en niet als woord. Dat heeft gevolgen voor de wijze van leren.
 • Vaak kan men beter typen dan handmatig schrijven. Het hele woord visualiseren om het te kunnen spellen helpt.
 • Ze hebben een eigen leerstijl. Concepten worden voor altijd opgeslagen in het lange termijngeheugen. Herhaling is niet nodig.
 • Men kan wisselend presteren en uiteenlopende cijfers scoren.
 • Het ene beeld roept al weer een volgend beeld op, dit heet associatief denken of leren. Ezelsbruggetjes zetten ze veel in.
 • Afspraken kunnen ze nogal eens vergeten. Ze hebben geen interesse in klokkijken en komen tijd tekort.
 • Door hun haast kunnen ze slordig zijn.
 • Ze zijn zeer intelligent en helder, maar kunnen hebben moeite om vlot te lezen, te schrijven of te spellen.
 • Ze dagdromen vaak, maar zijn daarnaast ook hyperactief. Vaak leidt dit tot concentratieproblemen en hebben ze moeite om de aandacht erbij te houden.
 • Met eenvoudige dingen hebben ze soms moeite, terwijl ze ingewikkelde dingen makkelijke leren.
 • Ze leren het beste door concrete ervaring op te doen, uit te proberen en te observeren.
 • Ze kunnen hun talent goed kwijt in de kunst, muziek, sport, technische beroepen (bouw, techniek, werktuigkunde), commerciële beroepen of zaken doen.
 • Ze zijn creatief en origineel in het bedenken van oplossingen waar een ander nooit opgekomen zou zijn.
 • Ze voelen veel aan, zijn sensitief en misschien wel hoogsensitief.
 • Waar zij behoefte hebben aan ruimtelijk en visueel onderwijs.

Praktijkvoorbeeld:

Sluit je ogen en denk aan het woord: boom Wat gebeurd er nu? Hoe denk je? De meeste mensen zien de letters b-0-0-m voor zich. Een beelddenker ziet onmiddellijk een plaatje van een boom, met bruine stam en groene. Daarbij komt vaak ook een verhaal in het hoofd. Vanmorgen liep ik naar school en zag dat er weer kastanjes aan de takken zitten. Die ga ik straks oprapen en mee naar huis nemen enz….

Waar komt de naam Beelddenken vandaan?

De term Beelddenken bestaat al ruim tachtig jaar. Het is afkomstig van de Haagse logopediste Maria J. Krabbe. Zij kwam in de jaren ’30 met de theorie dat er mensen zijn die in beelden denken in plaats van in taal.

Haar werk werd voortgezet door Nel Ojemann, Montessori-leerkracht, docent van de eerste cursus tot remedial teacher te Amsterdam, pedagoog en psycholoog aan de Universiteit van Groningen. Zij ontwikkelde een onderzoeksmethode waarmee je de beelddenkende leerling kunt signaleren: Het Wereldspel.

Waar loop je tegenaan:

Onze samenleving is talig ingesteld: de lesstof op scholen wordt overwegend gesproken aangeboden. Ook binnen organisaties en bedrijven wordt veel verbaal gedaan, denk aan: presentaties, vergaderingen of brainstorms.

Mensen die het liefst in beelden denken moeten daarom continue de vertaalslag maken. En dat gaat de een makkelijker af dan de ander. Daardoor kunnen problemen ontstaan. Het is belangrijk dat je dit vroeg ontdekt anders zie je bij kinderen onhandig gedrag ontstaan in de school en/of thuissituatie. Ook kunnen er leerachterstanden ontstaan.

Naarmate een beelddenker zichzelf steeds opnieuw tegenkomt binnen het huidige onderwijs, gaat hij steeds minder van zichzelf of zijn omgeving begrijpen. Hij zoekt de tekortkomingen doorgaans bij zichzelf. ‘Ik zal wel dom zijn.’ Je kunt je voorstellen dat dit niet bevorderlijk is voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Waar kun je tegenaan lopen:

 • Beelddenkers kunnen soms moeilijk op bepaalde woorden komen. Je ziet ze nadenken hun ogen schieten dan naar links of rechts.
 • Ze kunnen moeilijk stil zitten. Ze wiebelen en storen soms een kringgesprek met hun grappen.
 • Ze lijken weg te dromen (geen actieve luisterhouding), doen niet (actief) mee en lijken ongeïnteresseerd.
 • De schooltijd begint hoopgevend in groep 1 en 2, maar vanaf groep 3 komt daar ineens een kentering in. Het kind lijkt niet meer goed te kunnen meekomen, terwijl het toch een slim kind is.
 • Ze zijn snel vermoeid, omdat hun wereld anders is dan die om hen heen.
 • Ze kunnen moeite hebben met het verschil tussen links en rechts.
 • Ze zijn zich vaak niet bewust van tijd en hebben daarom vaak moeite op tijd te komen of gaan juist dit overcompenseren en er op een krampachtige wijze mee om.
 • Werken onder tijdsdruk is funest voor beelddenkers.
 • Beelddenkers hebben moeite hun aandacht voor langere tijd vast te houden. Ze zijn snel afgeleid en vergeetachtig.
 • Het lijkt – en vaak is dit ook het geval – dat ze slecht luisteren.
 • Door het zien van het grote geheel en de snelle manier van denken, is het voor de omgeving niet altijd mogelijk beelddenkers te volgen.
 • Beelddenkers kunnen problemen ondervinden op gebied van: lezen, schrijven en spelling.
 • Het automatiseren komt niet goed op gang.
 • Het werktempo ligt laag en het kind is snel afgeleid (kijkt veel om zich heen).
 • Ze hebben moeite met het scheiden van hoofdzaken en bijzaken. Ze bepalen graag zelf hoe ze iets willen aanpakken.
 • Omdat alles in beelden wordt opgeslagen, hebben ze over het algemeen een fotografisch korte termijn geheugen.
 • Het onthouden van abstracte lettertekens is moeilijk, zoals namen. Hiervan kan namelijk moeilijk een ‘beeld’ worden gemaakt.

Wat zijn de positieve kanten:

 • Ze zijn creatief (knutselen, handvaardigheid) en hebben vaak een goed ruimtelijk inzicht.
 • Ze hebben een levendige fantasie en kunnen dagdromen.
 • Zij zien verbanden en zijn gericht op het geheel.
 • Ze nemen vaak intuïtief beslissingen (op hun gevoel)
 • Ze zijn in staat bijzondere oplossingen te bedenken op problemen.
 • Ze denken vaak out of the box.
 • Beelddenkers zien door hun creativiteit altijd en overal mogelijkheden.
 • Ze zijn innovatief, associatief, inspirerend en zitten vol ideeën.
 • Informatie verwerkt de beelddenker (vaak onbewust) tot een totaal beeld. Vaak zien ze ineens de oplossing.
 • Ze hebben het overzicht en kunnen in één keer het antwoord zien.
 • Hun hoofd zit vol verhalen en gevoelens.
 • Ingewikkelde dingen leren ze gemakkelijk.
 • Ze zijn zeer intelligent en helder van geest. (oplossingsgericht)
 • Ze kunnen hun talent goed kwijt in de kunst, muziek, sport, technische beroepen (bouw, techniek, werktuigkunde), commerciële beroepen of zaken doen.
 • Ze zijn origineel en creatief in het bedenken van oplossingen waar een ander nooit opgekomen zou zijn.
 • Ze voelen veel aan, zijn sensitief en misschien wel hoogsensitief
 • Beelddenkers op school zijn vaak beter in het wiskundig beredeneren.
 • Vaak vindt men intuïtief de goede antwoorden.
 • Zij kunnen bijvoorbeeld complexe situaties snel inschatten.
 • Ze zijn vaak georiënteerd op mensen en natuur.
 • Ze hebben een goed ruimtelijk vermogen
 • Een goed gevoel voor humor.
 • Ze denken snel en kunnen grote gedachtesprongen maken.
 • Ze zijn gevoelsmatig en gevoelig voor sfeer.
 • Ze kunnen zij tekeningen, schema’s en figuren goed verwerken.

Een negatief zelfbeeld is dus absoluut niet nodig met al deze prachtige eigenschappen! We moeten ze daarmee alleen wel tegemoet komen, dat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Wat doe je eraan:

Je kunt je aanmelden voor een training LerenLeren of de ‘Ik leer anders’ methode.

LerenLeren

Dit is een succesvolle Methode die lesstof visueel maakt, waardoor het sneller en beter naar je langetermijngeheugen gaat. Leren met je oorspronkelijke talenten dus! Drie complete programma`s van een paar uur met werkbladen.

De LEREN LEREN Methode.

 • is een korte training van enkele uren voor alle studerende jeugd in het BO, VO, MBO, HBO,
 • maar ook voor volwassenen die beelddenken en die beter willen leren en onthouden.
 • sluit aan bij het visuele leersysteem van jeugd
 • maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren
 • geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
 • leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • leert de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • leert informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
 • is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie
 • geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten
 • de leeringang voor visueel ingestelde kinderen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en
 • hoogbegaafdheid)
 • geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie
 • pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen
 • geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en talenten (Team Toppers)

Ik Leer anders

Inhoud training

 • Basisinformatie leren opslaan via beelddenken
 • Informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
 • Alfabet en woorden (dictee)
 • Cijferveld en tafels
 • Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.
 • Rust en ruimte creëren.

Ben jij een beelddenker?

Doe hier de test

Ben jij een beelddenker?

 • Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
 • Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
 • Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
 • Heb je een levendige verbeelding?
 • Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
 • Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?
 • Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
 • Ben je organisatorisch gehandicapt?
 • Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
 • Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
 • Herinner je plaatsen die je slechts een maal bezocht?
 • Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
 • Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
 • Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
 • Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
 • Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
 • Voel je je slimmer naar mate je ouder wordt?
 • Ben je een slaaf van je (spel)computer?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, bent je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling.

Over Tis-Oke

Werktijden

 • Maandag 08:30 - 17:30
 • Dinsdag08:30 - 17:30
 • Woensdag 08:30 - 17:30

Contactgegevens

Anita Breetveld-Boots

Castricum

info@tis-oke.nl

0610614693

Social Media

Contactformulier