Wat is beelddenken?

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen. Het kan worden omschreven als ruimtelijk denken. Beelddenkers ordenen hun 'wereld' met niet-talige middelen. Zij zien beelden van situaties en handelingen, waarin meerdere zaken naast elkaar zichtbaar worden, op elkaar inwerken en een betekenisvol geheel vormen Het is een dynamisch en woordloos denken, een manipuleren met ruimtelijke voorstellingen.

MARIA J. KRABBE

In het begin van de jaren '50 constateert de logopediste Maria Krabbe bij een aantal kinderen uit haar praktijk, dat zij op een andere manier communiceren. Bovendien vindt zij een discrepantie tussen hun taalvaardigheid en hun vaardigheden op andere terreinen. Op basis van deze observaties veronderstelt zij dat er kinderen zijn die op een andere manier met informatie omgaan. Zij zoekt naar een theorie van waaruit ze de kenmerken van deze kinderen met elkaar in verband kan brengen. Die theorie vindt ze in hun manier van denken. Ze noemt dit fenomeen 'beelddenken', een denken in beelden en gebeurtenissen; dit in tegenstelling tot 'taaldenken', een denken in woorden en begrippen.

NEL OJEMANN

Als Nel Ojemann in het midden van de jaren '50 het boek van Maria Krabbe leest, besluit zij onderzoek te gaan doen naar beelddenken. Zij zoekt naar een instrument om beelddenkers op te sporen. Dat instrument vindt zij in het wereldspel. Het wereldspel bestaat uit 160 spelelementen (huisjes, boompjes en beestjes) waarmee een dorp wordt gebouwd. Uit de manier waarop kinderen hun dorp vormgeven kan orden afgeleid of er sprake is van beelddenken. In de loop der jaren voegt Nel Ojemann een nieuw aspect toe aan het gebruik van het wereldspel. Ze legt een relatie naar het verloop van onderwijsleerprocessen. Zo is het Ojemann Wereldspel ontstaan, een non-verbaal onderzoeksinstrument waarmee beelddenkers kunnen worden gesignaleerd en gediagnosticeerd, zodat ze op een dequate manier kunnen worden opgevangen in ons huidige onderwijssysteem.

Ben jij een beelddenker?

Doe hier de test

Ben jij een beelddenker?

 • Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
 • Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
 • Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
 • Heb je een levendige verbeelding?
 • Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
 • Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?
 • Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
 • Ben je organisatorisch gehandicapt?
 • Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
 • Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
 • Herinner je plaatsen die je slechts een maal bezocht?
 • Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
 • Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
 • Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
 • Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
 • Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
 • Voel je je slimmer naar mate je ouder wordt?
 • Ben je een slaaf van je (spel)computer?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, bent je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling.

Over Tis-Oke

Werktijden

 • Maandag 08:30 - 17:30
 • Dinsdag08:30 - 17:30
 • Woensdag 08:30 - 17:30

Contactgegevens

Anita Breetveld-Boots

Castricum

info@tis-oke.nl

0610614693

Social Media

Contactformulier