Weerbaarheid

Met weerbaarheid wordt bedoeld dat je voor jezelf kan opkomen.

Als je weerbaar bent kun je op een ‘handige’ manier opkomen voor jezelf. Twijfelgevoelens spelen een rol bij het opkomen voor jezelf. Je bewust zijn van deze gevoelens is belangrijk om te kunnen merken of iemand jouw grenzen overschrijdt.

Hoe ziet dat eruit:

  • Je weet wat je wel en wat je niet wilt.
  • Je kunt met respect voor de ander je grenzen trekken.

Effect van weerbaarheid:

  • Weerbaarheid werkt preventief.
  • Het voorkomt machtsmisbruik of geweldservaringen.
  • De kans is groter dat het geweld stopt als je effectief reageert.
  • Je voelt jezelf sterk.
  • Je weet wat je wilt en kunt dit op een ‘handige’ manier kenbaar maken aan de ander.

Voorwaarde:

Het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen moet aanwezig zijn.

Opvoeding:

Het is o.a. belangrijk dat de ouders/verzorgers het kind om leert gaan met teleurstellingen. Het kind zoveel mogelijk zelf dingen laat oplossen, hoe lastig dit soms kan zijn. Een eerste reactie bij tegenslag is vaak, ik help! en ik los het op! Dit is niet de efficiëntste manier. Ook zelf oplossingen leren bedenken en vroeg beginnen met taken doen draagt bij om weerbaar te worden. Een kind leert dat het zelf moet oplossen en leert hierdoor zijn/haar verantwoordelijkheden nemen. Dit is belangrijk om het moraliteitsgevoel te ontwikkelen, wat in de puberteit een belangrijke rol gaat spelen. Tijdens deze leeftijd is het cruciaal dat ze weten wat hun grens is. Dat ze zelf verantwoordelijkheden nemen voor hun beslissingen. Wel of geen drugs bijvoorbeeld. Kinderen die dit niet geleerd hebben denken vaak: ‘Ik doe het gewoon, mijn ouders lossen de consequenties die erop volgen wel op.’

Pesten:

Heb je moeite met voor jezelf opkomen, dan kan het zijn pesters je opzoeken en je het doelwit wordt van pesters. Op de een of andere manier hebben ze daar oog voor. Een weerbaarheidstraining kan je hierbij helpen.

Het kan ook zijn dat je faalangstig wordt of veel stress hebt. Zie verder bij de buttons faalangst en stress. Ook hier helpt een weerbaarheidstraining bij.

Weerbaarheidstraining:

De weerbaarheidstraining die ik geef heet Rots en Water en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Ik ben hiervoor gecertificeerd. Tijdens andere coachingstrajecten maak ik veel gebruik van oefeningen uit de Rots en Water lessen.

Wat is Rots & Water?

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antiepest methodiek.

Rots en Water is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongens maar wordt zowel in Nederland als ver daarbuiten nu ook ingezet voor meisjes. Rots & Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Voor meer informatie is het handig contact met mij op te nemen.

(bron: rotsenwater.nl)

Over Tis-Oke

Werktijden

  • Maandag 08:30 - 17:30
  • Dinsdag08:30 - 17:30
  • Woensdag 08:30 - 17:30

Contactgegevens

Anita Breetveld-Boots

Castricum

info@tis-oke.nl

0610614693

Social Media

Contactformulier