top of page

KINDEREN

Soms gaat het in de opvoeding, of op

school met je kind niet zoals je zou

wensen. Dat kan verschillende oorzaken

hebben. Dan is het fijn om erachter te

komen wat die oorzaak is. Met hulp van

een coach hoef je dat niet alleen te doen.

Er kijkt iemand over je schouder mee,

iemand met kennis en ervaring en iemand

die emotioneel minder verbonden is.

Dus afstand kan nemen van een situatie.

Belangrijk vind ik dat kinderen weten dat ze goed zijn zoals ze zijn. Het is gedrag waar jezelf en anderen last van kunnen hebben. Handig is als je daarmee leert omgaan.

Als kinderen bij mij komen gaat het meestal om gedrags- of leerproblemen. Leerproblemen kunnen ook vanuit gedragsproblemen voortkomen. Kinderen en ouders zitten vaak vast in een vicieuze cirkel. Hoe mooi kan het zijn om deze cirkel te doorbreken met behulp van iemand die met je meekijkt. Samen met ouders kijk ik naar: wat goed gaat en wat beter kan. 

Aan begeleiding begin ik pas als het iets oplevert voor kind en ouder. Het traject probeer ik zo kort mogelijk te maken want mijn trainingen zijn erop gebaseerd dat het kind zo snel mogelijk onafhankelijk wordt van de begeleider. Belangrijk is dat er tijd genomen wordt voor het traject dat we in gaan. Een haastklus levert stress op en dat willen we nu juist voorkomen. Gemiddeld komen kinderen van 7 tot 11 keer naar een training.

Wilt u advies over de situatie waarin u zich met uw kind bevindt, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

kinderen.jpg
bottom of page